Tag Archives: گزارش هفتگی-وضعیت-حجاب

حجاب در یک نگاه رسانه‌ای

فعالین حوزه عفاف و حجاب در نخستین هفته از اسفندماه ۹۴، هفته ای پرخبر را رقم زدند، هفته‌ای که می‌توان از آن با عنوان روزهای نقد، نظر و اقدامات ایجابی یادکرد، رویدادهای متمایز این هفته را باهم ورق می‌زنیم.

حجاب در هفته‌ای که گذشت

هفته گذشته، هفته ای پر دغدغه و فعالیت برای همه آنهایی بود که حوزه عفاف و حجاب به نوعی برایشان مهم به نظر می‌آمد.