Monthly Archives: دی ۱۳۹۶

رویارویی با «فرنگی شدن از نوک پا تا فرق سر»

بازسازی عزت ملی در نگاه علمای این عصر، ارتباطی وثیق با هویت‌یابی دینی و بهره‌گیری از داشته‌های سنتی در مواجهه با نفوذ تمدن غرب داشت. به نظر می‌رسد دغدغه برای احیا و حفظ عزت ملی، بستری واحد بود که هم در اندیشۀ علامه نائینی و هم در آثار و گفته‌های شیخ فضل‌الله نوری دیده می‌شد، اما رؤیاهایی متفاوت را در پی داشت.

دختران پسرنما در ورزشگاه

ورود زنان به ورزشگاه شاید مهمترین مطالبه فوتبالی‌ها از مسئولین در سال‌های اخیر بوده است. مساله‌ای که در سال‌های اخیر حواشی فراوانی را به همراه داشته است .

حضرت معصومه (س) مظهر عفاف، تقوا و حیا هستند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه حضرت معصومه (س) الگو و مظهر عفاف، تقوا و حیا هستند، گفت: شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به ویژه بانوان، باید این مقام بزرگ و عالی را پاس بدارند، چراکه تنها در این صورت است که این بانوی بزرگ از همه ما خشنود خواهند شد.