Monthly Archives: بهمن ۱۳۹۵

ملکه سیاهی، مروج فساد و حیازدایی

  به گزارش جبهه فرهنگی حجاب و عفاف؛ پهلوی ها آدم های بی اصل و نسبی بودند و وقتی به ثروت و قدرت رسیدند دچار فساد و بی بندوباری شدند،…

سینمای نشُسته، فیلم های ضد فرهنگ و عفت

به تصویرکشیدن مشاجره، خیانت، ارتباط نامشروع در پاره ای فیلم ها و در نهایت خانواده سیاه و زنی که یک پایه غلیظ تر شدن این سیاهی است بخش هایی از روایت این روزهای گیشه هایی است که حالا به این واسطه نمی توان آن را میزبان مناسبی برای خانواده ها و جامعه ایرانی دانست.

زنان قربانی اصلی اباحه گری در دنیای مدرن

  به گزارش جبهه فرهنگی حجاب و عفاف انسان‌های امروز به واسطه‌های مختلف چیزهای مختلفی را تجربه می‌کنند، گاهی جنگ، تغییر سیاسی و اجتماعی، بحران‌های مالی و اقتصادی و اموری…

وال استریت زنانه برای بازگشت به حیا

هرچند ممکن است تب تند این بازی سیاسی به همان سرعت که بالا رفته است به زودی فروکش کند اما این وال استریت زنانه که البته فمنیست ها خود را پیشانی دار آن می دانند معنای پیچیده و درعین حال بسیطی را مختص خود کرده است، و این معنی تنها در این عبارت می گنجد؛ دنیای غربی- آمریکایی برای زنان امن نیست.

وقتی تنوع عامل تبرج می‌شود

یکی از مهمترین اقسام پوشش زنانه که به واسطه تحرکات داخلی و خارجی به فراخور زمان از روزگار پهلوی اول تا امروز مورد هجوم قرار گرفت چادر است

اجرای طرح تعویض چادر کهنه با نو در نمایشگاه تسنیم

بهترین تدبیر در شرایط فعلی این است که مسئولین همین فروشگاه های خالی را در اختیار گروه هایی مثل انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب، جبهه فرهنگی و گروه های فعال قرار دهند تا آنها نسبت به ارائه محصولات حجاب اقدام کنند.