آرشیو دسته: تیتریک

ایده‌ای مردود به نام رفراندوم

در آن سوی میدان اما برخی از جریانات مانند عباس عبدی در روزنامه اعتماد نیز ادعای برگزاری رفراندوم را مطرح کردند و رسانه‌هایی نظیر بی‌بی‌سی با تیترهایی در زمینه حجاب اجباری و انتخابات کوشیدند در این زمینه فعالانه حاضر شوند

پویش مردمی یکشنبه های مادری

موسسه فرهنگی بهترین مادردنیا حضرت زهرا(س) به مناسبت ایام فاطمیه طرح پویشی مردمی موسوم به یکشنبه های مادری را برگزار می نماید. هدف از اجرای این طرح ملی شناخت عظمت…