مرور سریع سایت

فرمول فروش یا راه فرار؟!

در خیابان و سردر یک سینما یا در فضای مجازی گاه پوستر یا عکس یک فیلم سینمایی ایرانی را می بینیم که با حافظه تصویری ما از فیلم‌های ایرانی تفاوت…

معیارهای پوشش اسلامی کدام اند؟

بر زن واجب است که تمام بدنش را بپوشاند؛ یعنی لباسی بر تن کند که آن را پوشش دهد و بدن نما نباشد و عنوان دوم، حجاب است. حجاب، یعنی خودآرایی نکردن (بزک نکردن)؛ چراکه خداوند بزرگ فرموده است: «و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را آشکار نکنید.»

تصور شما از حجاب چیست؟

حجاب در واقع چیزی فراتر از یک پوشش است و مجموعه ای از رفتارهایی را شامل می شود که نتیجه آن حفظ کرامت انسان در یک جمع و به ویژه در مقابل جنس مقابل خواهد بود. ادب، متانت، وقار، حیا و صفاتی از این دست را می توان تحت عنوان واحدی با عنوان حجاب قرار داد که می تواند در حفظ حریم امنی برای انسان در تقابل با جامعه کمک کند.

بی حجابی چگونه وارد ایران شد؟

مراسم روز ۱۷ دی ۱۳۱۴ در حقیقت رسمیت بخشیدن به کشف حجاب در کشور بود. پس از آن، مطبوعات به تجلیل از این رویداد پرداختند و بی حجابی را آزادی زن، تجدد او و همپایی اش با پیشرفت و ترقی مردم اروپا تلقی کردند.

دوخت رایگان چادر

به گزارش جبهه فرهنگی حجاب و عفاف:بخش عفاف و حجاب در نمایشگاه قرآن از بخش‌های پرمخاطب و جذابی به‌شمار می‌رود که هر ساله مخاطبان بسیاری از این بخش استقبال می‌کنند….